2015-06-26 15:00:00

SABIC - CHEMISTRY THAT MATTERSTM

Miło nam zaprezentować nowe filmy, przygotowane przez naszego partnera - firmę SABIC. Klienci z całego Świata pokazują czego byli w stanie dokonać dzięki produktom, technologii i współpracy z SABIC. Przedstawiono firmy z różnych segmentów rynku jak: opakowania, dobra użytkowe, automatyka, budownictwo oraz przełomowe kompozyty termoplastycznych tworzyw, które znakomicie wykorzystały siłę SABIC. W załączonych filamch Klienci próbują pokazać i opowiedzieć, co dla Nich znaczy chemia.

Dla nas chemia to wszystko.

Łącze do strony firmy SABIC z filmami (dostępna także wersja w języku polskim):

www.sabic.com/storiesofpossible