Elastomery termoplastyczne TPE na bazie OBC - olefinowych bloków kopolimerowych.

  • wyższa odporność na UV i warunki atmosferyczne
  • zakres dostępnych twardości 15A-45D
  • kolory - barwniki na bazie PP
  • zakresy temperatur -50oC ~ +100oC
  • odporność na kwasy i zasady
  • odporność na zmęczenie
  • dopuszczenie do kontaktu z żywnością, produkcji zabawek
  • przeświecalne
  • adhezja do PP i PE
  • pełny recykling - ponowne przetworzenie tą samą metodą