Chem-Trend Lusin Lub PY300F

- Bardzo skuteczny
- Temperatura pracy do 270°C
- Zgodniy z kategorią NSF H1
- Stabilność długoterminowa
- specjalny biały smar i pasta montażowa

Lusin® Lub PY300F oferuje doskonałą odporność na agresywne media jak stężone kwasy, ługi, rozpuszczalniki organiczne lub gazy.