• Środki pomocniczne

    • Lusin antyadhezyjne - rozdzielające Środki ułatwiające wychodzenie detali z formy (silikonowe i bezsilikonowe)
    • Lusin czyszczące Środki czyszczące do form z zaolejeń i odłożeń polimerów
    • Lusin czyszczące układ plastyfikujący Granulaty czyszczące do układów plastyfikujących wtryskarek i wytłaczarek
    • Lusin smarujące Środki smarne do połączeń ruchomych (wolno i szybko bieżnych), np. wypychaczy, suwaków, łańcuchów i części z tworzyw
    • Lusin zabezpieczające Śrdoki zabezpieczające przed korozją na bazie olejów lub wosków