• Środki pomocniczne

    • Lusin czyszczące układ plastyfikujący Granulaty czyszczące do układów plastyfikujących wtryskarek i wytłaczarek