• Tworzywa konstrukcyjne

  • Cycolac ABS
  • Cycoloy PC+ABS
  • Geloy ASA
  • Lexan PC poliwęglan Poliwęglan Lexan - tworzywo amorficzne przezroczyste o bardzo dobrej udarności.
  • Lexan poliwęglan PC kopolimer siloksanu
  • Noryl GTX PPO+PA
  • Noryl PPO politlenek fenylenu
  • Star PA
  • Ultem PEI poliimidoeter
  • Valox PBT politereftalan butylenu
  • Xenoy PC+PBT