ABS o niskim płynięciu, świetnej udarności, niskiej odporności termicznej, dobrej sztywności. Zawiera dodatki przeciw przyciąganiu kurzu.