PC+ABS uniepalniony o podwyższonym płynięciu. Temperatura Vicat na poziomie 140ºC sugeruje dużą zawartość PC w składzie blendy.