PC+ABS o dobrym płynięciu. Doskonała powierzchnia wyrobów. Świetny gatunek do zastosowań ogólnych o wymaganej większej odporności termicznej i mechanicznej od ABS.