PC+ABS dla zastosowań motoryzacyjnych o wysokiej udarności, doskonałej elastyczności w niskich temperaturach i wysokim płynięciu. Doskonale zachowuje właściwości po działaniu reakcji hydrolizy i stażeniu cieplnym.