PC+ABS uniepalniony bezchlorowo i bezbromowo o wysokiej udarności, odporności temperaturowej. Doskonałe właściwości przetwórcze dla wytłaczania i termoformowania. Wolny od halogenu zgodnie z normą DIN VDE 0472/815 dla kanałów kablowych.