Korzyści
· Wysoka wydajność
· Szybki efekt czyszczenia
· Łatwy w użyciu
· Bezpieczny dla operatora i maszyn
· Szeroki zakres zastosowań
 

Opis
Ultra Purge™ 5160 to gotowy do użycia środek
czyszczący z technologią Ultra-X™. Produkt jest
przeznaczony do czyszczenia wtryskarek, systemów
gorących kanałów, wytłaczarek i formierek arkuszy. Ultra
Purge™ 5160 można stosować do czyszczenia
następujących elementów wtryskarek: ślimak, cylinder
wtryskowy, dysza, gorące kanały. Składniki części
aktywnej preparatu zawierają dodatki o bardzo
skutecznych właściwościach czyszczących, produkt nie
zawiera substancji ściernych.
Ultra Purge™ 5160 można stosować w temperaturach
od 190°C (374°F) do 320°C (608°F).
Środek czyszczący jest szczególnie zalecany przy
zmianie barwnika lub materiału, jak również przy
usuwaniu czarnych punktów, pozostałości węglowych
oraz podczas zakończenia i uruchomienia produkcji.

 

Informacje specjalne
· Nie stosować na powierzchnie polerowane o
twardości poniżej 45 HRC.
· Nie wolno wsypywać Ultra Purge™ do podgrzewanej
tulei wlewowej, ponieważ Ultra Purge™ zaczyna się
topnieć w temperaturze 80°C/176°F.
· Nie stosować większej ilości Ultra Purge™ na jedno
czyszczenie niż jest to zalecane.
· Nie podnosić temperatury w przypadku stosowania
z tworzywami lub dodatkami termoczułymi.
· Nie formować części trudnych do wyjęcia, ponieważ
po wtryśnięciu Ultra Purge™ można otrzymać
niepełny detal.
· Nie wolno stosować Ultra Purge™ w innych
temperaturach niż określone.


do tworzyw: PS, SAN, ABS, ASA, PTFE, PVDF, POM, PET, PBT, PC, PC+ABS.